EPILÓGUS

 

2000 a millennium, a magyar állam megalakulásának az éve. Államalapító Szent István király ünnepére eljött I. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka, aki hivatalosan bejelentette, hogy a Konstantinápolyi Patriarchátus a Szent Szinodus határozata alapján elismeri Turkia, azaz Magyarország királya, Szent István életszentségét és Hierotheoszal, a "X. századi turkok (magyarok) között térítő püspökkel együtt, - aki többek között Géza nagyfejedelem feleségét, Saroltot is megkeresztelte - a keleti egyház szentjei közé emelte. Az egyetlen magyar őstörténetet összefoglaló munkát a Millenniumi Emlékbizottság "nem tartotta érdemesnek támogatni"; egyetlen őstörténetünkre vonatkozó eddig nem ismert eredeti forrásmunka nem jelent meg, viszont augusztus 13-án a sajtó arról tájékoztatott, hogy "Hajdúböszörményben átadták az ezredik millenniumi zászlót".

A magyar sajtóban (Magyar Nemzet) 2000 augusztus 12-én, szombaton a következő közlemény jelent meg: "A rokon népekkel való együttműködésért felelős személyt jelölnek ki november 1-jéig Magyarországon - erről a magyar kulturális és oktatási kormányzat képviselője biztosította a Finnugor Tudományos Kongresszus miniszteri delegációit az észtországi Tartuban zajló egyhetes kongresszuson. Szerdán ültek tárgyalóasztalhoz az észt, a finn és a magyar kulturális és oktatási minisztérium képviselői, ahol a magyar delegációt Kőrösi Orsolya, az NKÖM, illetve Komlósi László, az Oktatási minisztérium helyettes államtitkára képviselte. A magyar kormányzat a költségvetésből évente húszmillió forintot fordít e célra. A konferencián résztvevők elhatározták, hogy fokozzák az együttműködést az uráli nyelvek szótárainak kiadásában, továbbképzéseket szerveznek az e nyelveken írt tankönyvek szerzőinek, javítják a feltételeket a keleti rokon népek egyetemi ösztöndíjasainak fogadásához, közös expedíciókat szerveznek az uráli népek lakta területek kulturális örökségének megismerésére, és előmozdítják egymás nyelveinek tanítását középiskolai szinten". Másik közlemény: "A 2000. augusztus 20-iki budapesti tűzijáték minden eddiginél látványosabb lesz. Erre az állami költségvetésből elkülönített pénzösszeg áll rendelkezésre".

A magyar őstörténetre 2000-ben pártunk és kormányunk költségvetéséből egyetlen fillér sem jutott. Ennyit ér ma magyarságunk.

Sapienti sat!

Vissza a tartalomhoz