Kiszely István: A magyar nép őstörténete

TARTALOM

  • Előszó
  • Bevezetés
  • Írott források, amelyekből ismereteket szerezthetünk a magyarok elődeiről és a magyarokról

  •     Kínai források a hunokról
        "Türk", tibeti és mongol írott történeti források
        Szír források
        Örmény és grúz források
        Muszlim források
        "Középiráni" és perzsa nyelvű források
        Oszmán-török írott források
        Görög nyelvű források
        Szláv nyelvű források
        Latin nyelvű források
        Magyar krónikák
  • A magyarok nevéről
  • A magyarok nyelvéről
  • Elméletek a magyarok eredetéről
  • A magyarok és a kelet-kutatás
  • A magyar őstörténet kulcsa: a belső-ázsiai hunok

  •     Az ázsiai hunok
        A hunok kultúrájáról
        A zsuanzsuanok, a türkök és az ujgurok
        Attila nagykirály
        A hun-magyar és a hun-székely "azonosság" és "rokonság" kérdése
  • A magyarok őseinek szálláshelyei a Kárpát-medencébe való bejutásuk előtt

  •     Turán
        Az ősmagyarok kaukázusi szállásai
        Magna Hungaria
        Levédia
        Etelköz
  • A magyarok "honfoglalása", azaz a Kárpát-medencébe való visszaköltözése
  • Az új haza
  • A honfoglalás és a magyarság megítélése

  •     Nemzeti ("hagyományos") megítélés
        Irányított ("tudatos") elferdítések
        A magyar őstörténet és a honfoglalás a külföldi történetírásban és a külföldi tankönyvekben
  • A magyarság "keleti" elemei

  •     Az avarok
        A török kazárok és a kabarok
        A kálizok, a böszörmények és a bercelek
        A szabírok (szavírok
        Az onogurok (ogurok) vagy bolgár-törökök
        Az úzok vagy oguzok
        Az alánok (ászok, jászok)
        A szkíták ("szittyák") és a szarmaták (masszagéták)
        A szlávok
  • Székely-, csángó-, palóc-, besenyő- és jász-magyarokról a Kárpát-medencében

  •     A székelyek
        A csángók
        A jászok
        A kunok
        A palócok
        A matyók
        A besenyők
        A hajdúk
  • A Kárpát-medencébe betelepített és betelepült népcsoportok
  • A magyar ember (A magyarság embertanáról)

  •     A magyarság antropológiája
        "Marker-gén" vizsgálatok
        A magyarok európai megítélése és tulajdonságai
        A honfoglalás- és Árpád-kori magyarság betegségei és gyógyításuk
  • Kőbe vésett és fába írt történelem

  •     Az ősi magyar írás kutatása
        Rovásemlékek a magyarok őshazájából és átmeneti szállásaik területéről
        Rovásírás-emlékek a Kárpát-medencébol és szomszédságából
  • A magyar népzene és annak eredete

  •     Bartók Béla és Kodály Zoltán a magyar népdalokról
        A kínai, az ujgur és a jugar zenérol
        Milyen a magyar népzene?
        A magyar népzene stílusai
        A magyar népdalok formái
  • Ősi magyar népi hangszerek eredete és párhuzamai
  • Az ősi magyar néptánc

  •     A magyar néptánc "felfedezése"
        A magyar néptánc sajátosságai
        magyarországi néptáncdialektusok
  • Az ősmagyarok hitvilága

  •     Az ősmagyarok vallásáról
        A belso-ázsiai nagyállattartó lovas népek vallása
        Sámán vagy táltos?
        A totemzimus
        A magyarok ősvallásának kutatásáról
        A honfoglaló magyarság istenhite
        ősvallásunk egyes elemei
  • Ősköltészetünkrol és a magyar népmeséről

  •     A magyar népmese a történeti korban
  • Őseink játékai
  • Őseink "szent" állatai: a turul és a griff

  •     A turul
        A madarak szepere őseink hiedelemvilágában
        A griff
        A daru
  • Az ősmagyarok háziállatai

  •     Az állatok háziasítása és a történeti állattan kialakulása hazánkban
        Őseink lovairól
        A szarvasmarha
        A juhokról (birkákról)
        A sertés
        A baromfiak
        A "magyar" kutyafajták
        A "teve-kérdése"
        Méhészet őseinknél
        Állattartás őseinknél
        A vadászatról és a solymászatról
  • Népművészetünk két alapanyaga: a nemez és a "kékfestő"-batik, valamint a mézeskalács

  •     A nemezelés
        A "kékfestő"
        A mézeskalács
  • Népművészetünk egyik gyakori alapeleme: a tulipán

  •     A tulipán Kárpát-medencei és ázsiai előfordulása
        A magyar tulipánmotívum eredete
  • Kopjafák
  • Ősi magyar népművészeti stíluselemeink

  •     Ősi magyar hitvilág Európa szívében
        Ősi magyar népművészeti stíluselemek
        Az ősi magyar kultúra továbbélése népművészetünkben
  • A székelykapu
  • Őseink házai
  • Honfoglalóink temetői (Őseink temetkezési szokásai)
  • Az ősmagyarok földművessége

  •     Ősi termesztett növényeink
  • Őseink mesterségei

  •     Társadalmi szervezettség és rétegzettség az ősmagyaroknál
  • Őseink társadalmi rétegzettsége

  •     A szellemi élet
  • Az ősmagyarok konyhája

  •     A magyar ételkultúra gyökere: a belső-ázsiai népek ételfilozófiája
        A belső-ázsiai jugarok ételkultúrája
        Őseink főzési technikája; ételei és italai
  • Az ősmagyarok viselete

  •     Őseink öltözéke
        A férfi-viselet
        Őseink női viselete
  • Az ősmagyarok fegyverzete

  •     Az íj és a nyilak
        A lándzsa és más fegyverek
        A lovasnépek és a közelharc
  • A titkok koronája (a Magyar Szent Korona)

  •     A Szentkorona Tan
        A Magyar Szent Korona és megítélése a történelem folyamán
        A koronázási jelvények
  • Epilógus
  • Vissza a főmenübe